Detal av inngangspartiet mot Akersgata. Vakkert samspill mellom huggenstenstil, norrøn dekor og jugendstil. Foto: Byggenytt