Holmenkollen Turisthotell ble bygget i 1889. Arkitekt for bygget var Holm Munthe. Hotellet brant ned i 1895. Bildet er tatt ca. 1890 -fotograf ukjent. Bildet er utlånt av Oslo Bymuseum.