Den gamle regjeringsbygningen i Akersgata, ferdig bygget i 1902. Tegnet av arkitekt H. Bull, som også har tegnet Historisk Museum. Foto: Byggenytt