Mortensrud kirke - en arkitektonisk begivenhetMortensrud kirke slik den møter den besøkende: kirkebakken med nøkternt betongdekke som er trukket inn i kirken, klokketårn i solid, men lett furutrekonstruksjon, og selve kirkebygget i skifer, glass og stål.

Jensen og Skodvin Arkitektkontor har tegnet en kirke som vil forundre og glede alle besøkende.


Foto:
Byggenytt

Artikkel av Marius Odland, Profilm Norge
Mortensrud menighet har fått en kirke med helt spesielle kvaliteter. Den ligger godt gjemt, men er bra plassert i terrenget. At kirken innvendig fortoner seg så stor, når kirken sett fra utsiden virker relativt liten, sier mye om de visuelle inntrykkene man får fra man tar første skritt inn gjennom kirkedøren.

Beliggenhet
Mortensrud kirke ligger på en bergknaus, skjult mellom trærne ovenfor idrettsbanen og bortenfor kjøpesenteret. Adkomstveien er fra nord-øst, og ender i en parkeringsplass der kirken ligger på høyre side med hovedinngangen vendt mot kirkebakken. Kirkebakken er i betong og fortsetter inn i kirken som en del av byggets integreringsprosess.

Utvendige vegger
Pål Smith hos montøren Ellinggard Steinindustri A/S, kan fortelle at det er benyttet Oppdalskifer og Dovreskifer av type råkopp. Disse er i sorteringer 15/25 og 15/45 cm. Smith forklarer at skiferen er montert på hverandre med tilbakestøp av jordfuktig mørtel av kvalitet C-25. Mørtelen gir en massiv og stabil vegg. Det er benyttet 2 x 6 mm galvanisert armering i ruter for hver 150 cm. Armeringen er festet til stag som er satt inn i bakenforliggende konstruksjon.

Vegger og konstruksjoner
Pål Smith forteller at i menighetshuset er skiferen stablet oppå hverandre uten tilbakestøp. Det er sveiset flattstål for hver 150 cm i høyden. Dette skal ivareta stivheten i veggen. Nesten alle skiferbitene er limt til hverandre med silikonlim av type 11-FC. Dette gjøres for å oppta eventuelle bevegelser i den bærende stålkonstruksjonen.

Pål Smith opplyser videre at et poeng fra arkitektens side, var å skape små hull i skiferveggen slik at lyset kunne slippe igjennom, i tillegg til åpningene som er «skåret» ut.

Ved å bringe tørrmur inn i bygget, slik det også er gjort i selve kirken, oppløses de tilordningsnormer folk flest har. Tørrmurene utvendig virker som et solid fundament og bærende vegger. Innvendig blir alt bokstavlig talt snudd på hodet. Her er det glassveggene som ser ut til å støtte tørrmurene der skiferen «svever» i luften opp mot taket. Men dette er kun en illusjon. En solid stålkonstruksjon utgjør hovedkonstruksjonen i kirken. Stålkonstruksjonen er det bærende element for tørrmurene.

Veggene skal fremstå som tørrstablet og se litt tøffe ut. Men i virkeligheten er det tilnærmet nulltoleranse, fortsetter Pål Smith. Legg for eksempel merke til utvendige hjørner, vindussmyg og andre detaljer. Det ble også skåret ut hyller i eksisterende fjell som fundament for skifermurene. Ingenting er altså overlatt til tilfeldighetene i dette byggverket.

Arkitektur
Stein er i utgangspunktet et tungt materiale, både visuelt og fysisk. Gjennom å heve skiferen over bakken ved hjelp av glass, gjøres tørrmurene «lettere» og mer grasiøse. De store glassveggene skaper transparens i både stein og glass. Det er opptil 1,5 meters rom mellom glassflaten og skifermuren. Dette skaper et luftrom som også er med å lette tyngden av steinmaterialene.

Opp gjennom betongen kommer fjellet til syne i form av små berg inne i kirkerommet. Den ene brukes som prekestol. I atriene mellom våpenhuset og kirkerommet har man beholdt furutrær og tilhørende vegetasjon. Omgivelsenes naturlige form integreres på denne måten i selve kirkebygget og opphever dermed skillet mellom det som er ute og det som er inne, mellom natur og byggverk.

Dette underbygger de transparente kvaliteter man har ønsket å fremheve gjennom den kombinerte bruken av glass og skifer, samt fjellknausene inne i kirkebygget.

Mer enn en vanlig kirke
Mortensrud menighet ville ha en brukskirke. En kirke som mennesker har lyst til å besøke og gjerne gifte seg i. En kirke hvor man kan finne ro og fred, eller oppleve musikk og andre sosiale aktiviteter. Det er kafé i selve kirkebygget nesten hver dag. Menighetshuset blir brukt til aktiviteter for både menighet og lokalbefolkning.

Menighetshuset har også en flerkulturell funksjon. Av de 8000 innbyggere som bor i området Mortensrud, er ca. 4000 medlemmer av Den norske kirke. De resterende tilhører andre trossamfunn. Menighetshuset er derfor bygget som eget bygg og ikke integrert i kirken. Det er også bygget et skrifterom i kirken, der man kan prate uforstyrret med presten.

Innbyggerne i området Mortensrud har all grunn til å være stolte av denne kirken. Noen religiøs tilknytning er ikke nødvendig for å bli imponert av byggverkets arkitektoniske kvaliteter. Her har man klart å skape ærbødighet og forent kirken med naturens omgivelser. Det er ikke lenger med bøyd hode man trer inn i denne kirken, men med hodet høyt hevet og et årvåkent blikk.

Kirken inviterer til visuelle opplevelser og har sakrale kvaliteter som man sjelden finner i Norge.

Pål Smith hos montøren Ellinggard presiserer ovenfor Byggenytt at det har vært et spesielt godt samarbeid mellom arkitekt, byggeledere fra Øyvind Moen AS, Skifer & Naturstein og Ellinggard Steinindustri AS på dette prosjektet. Dette er en betingelse for å nå et godt resultat på et meget detaljrikt og spesielt prosjekt som Mortensrud kirke.

Så vidt oss bekjent, er det ikke tidligere utført lignende stablemurer som innvendige skifermurer i kirker i Norge.


klikk for støøre bilder