בחרו יישוב במפה
מדד הישגים:
בתי הספר המובילים בעיר*:
* לפי בחינת המיצ"ב
לכל בתי הספר בעיר >>
מדד גבוה
מדד נמוך
מדד בתי הספר מבוסס על הישגים התלמידים במקצועות הליבה בבחינות המיצ"ב שנערכו בשנים 2009 עד 2015. המדד מחושב כממוצע המיקום היחסי (העשירון) של בית הספר במקצועות הליבה, מוכפל ב-10. לדוגמא, לבית ספר שדורג בעשירון 8 במבחן האנגלית ו-7 במבחן מתמטיקה, המדד הינו 75. משמעות המדד היא שבממוצע בכ-75% מבתי הספר קיבלו ציוני מקצוע שווים או נמוכים מאלו שהתקבלו באותו בית הספר. בנוסף חושב מדד לכל עיר כממוצע משוקלל של מדדי בתי הספר שנמצאים באותה עיר, לפי מספר התלמידים בכל בית ספר. יובהר כי המדד מהווה אינדיקטור בלבד וכדי לקבל את התמונה המלאה על הישגי בית הספר יש לקרוא את דו"ח המיצ"ב הרשמי במלואו.