Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first

Post a comment

Your comment was sent for approval.
See one new update
See new updates
Mikael Sjövall
Journalisten Jessikka Aro förhörs av sin egen försvarsadvokat Martina Kronström, åklagaren Juha-Mikko Hämäläinen, Johan Bäckmans försvarsadvokat Jyrki Leivonen och Janitskins försvarsadvokater Anu Koivu och Riku Muurinen i Helsingfors tingsrätt. Aro har väckt åtal mot MV-lehtis grundare Ilja Janitskin och forskaren Johan Bäckman för grov ärekränkning och olaga förföljelse. Här följer en direkt rapportering från rättssalen.
|
No posts for now
Mikael Sjövall
SPT avslutar sin direkta rapportering från Helsingfors tingsrätt för denna gång.  Tack till alla som följde med vårt flöde på webben.
|
Mikael Sjövall
Kronström: Har dina föredrag fått uppmärksamhet i offentligheten och i medier?

Aro: Endast MV-lehti har skrivit om föredragen. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om mina föredrag är att läsa MV-lehti.
|
Mikael Sjövall
Johan Bäckmans försvarsadvokat Jyrki Leivonen: Hur mycket har du fått i arvode för dina föredrag om de ryska trollfabrikerna?

Aro: Jag har inte räknat. Ibland har jag inte fått något arvode alls och ibland har de betalat mig 500, 600 eller 1 000 euro per föredrag.
|
Mikael Sjövall
Muurinen: Du jobbade på heltid för Yle då du deltog i internationella konferenser. Betalade Yle för dessa resor?
Aro: Konferensernas arrangörer betalade resorna och eftersom resorna anknöt till mitt jobb på Yle fick jag månadslön i vanlig ordning.
|
Mikael Sjövall
Muurinen: Hur är MV-lehti kopplad till ryska nättroll?

Aro: MV-lehti hör till de medier som har en okritisk rapportering om Ryssland och som omhuldar den ryska regimens synpunkter. MV-lehti kopierar till exempel texter från den regimvänliga sajten Russia Today och publicerar aldrig kritisk information om Ryssland.
|
Mikael Sjövall
Janitskins försvarsadvokat Riku Muurinen: Har andra medier skrivit om dig på samma sätt som MV-lehti?

Aro: Ja, MV-lehtis grundlösa skriverier har spridits till andra medier och sajter, vilket också har varit syftet med smutskastningskampanjen. En del artiklar har avlägsnats på min begäran, men många finns fortfarande på nätet. Bland annat på olika etablerade mediers kommentarspalter.
|
Mikael Sjövall
Koivu: Har du bett MV-lehti avlägsna artiklar om dig?

Aro: Nej, eftersom en sådan begäran endast hade lett till nya nedvärderande artiklar om mig. Jag såg bland annat hur Petteri Orpos fru behandlades av MV-lehti då hon lade in en dylik begäran och jag kunde dra mina egna slutsatser hur de förhåller sig till sådana mejl.
|
Mikael Sjövall
Koivu: Har du upprätthållit ett personregister på ryska nättroll?

Aro: Nej.

Koivu: Har du kontaktat Janitskin?

Aro: Jag har mejlat MV-lehti och bett om en intervju med Ilja Janitskin. Han svarade inte på min begäran om en intervju. Istället publicerade MV-lehti en artikel som de rubricerade dagens vits.
|
Mikael Sjövall
Koivu: Har dina avslöjanden gett ett lyft till din journalistiska karriär?
Aro: Vad menar du med lyft?

Koivu: Har du fått många inbjudningar till seminarier på grund av dina artiklar om den ryska trollfabriken?

Aro: Jag har hållit omkring 29 presentationer i 12 länder om Rysslands informationskrig och de ryska trollfabrikerna.

Koivu: Är dina avslöjanden samhälleligt betydelsefulla?

Aro: Ja, det tror jag. Det är viktigt att förmedla information om det jag har kommit fram till i min undersökande journalistik.
|
Mikael Sjövall
Janitskins försvarsadvokat Anu Koivu: Har Yle också utsatts för inlägg av nättroll?

Aro: Ja, även Yle har påverkats. De som svarar för Yles ryskspråkiga produktion eller Rysslandsrapporteringen har bekräftat det här.

|