ֿֿ
אייקון משתמש

פרטים אישיים

* המידע סטטיסטי בלבד, אינו נוגע ישירות למושא הדוח ולא ניתן לדעת האם הוא רלוונטי לגביו.

אייקון משתמש

תקציר מנהלים

מידע כלכלי

נמצאו 2 שעבודים פעילים (נדל"ן וכלי רכב).

אין רישום שעבודים שבוטלו.

נמצא תיק אישי ברישומי מע"מ נתניה.

נמצא תיק אישי ברישומי מס הכנסה - אישור ניהול ספרים אינו בתוקף.

רשום כבעל מניות ודירקטור בחברת השקעות נבונות בע"מ.

מאגרי מידע

אייקון משתמש

מידע כלכלי

שעבודים ומשכונים
פרטי תיק במע"מ
פרטי תיק במס הכנסה
פרטי חברות קשורות