ֿֿ
אייקון משתמש

פרטים אישיים

* המידע סטטיסטי בלבד, אינו נוגע ישירות למושא הדוח ולא ניתן לדעת האם הוא רלוונטי לגביו.

אייקון משתמש

תקציר מנהלים

דו"ח אשראי צרכני

התראה על נקיטת הליכי גביית חוב 1 על ידי תאגידים בנקאיים ומנפיקי כרטיסי חיוב - נמצאו נתונים לדיווח (2013).

חשבונות מוגבלים בבנק ישראל - נמצאו נתונים לדיווח (2013).

תביעות בלשכות הוצאה לפועל - נמצאו נתונים לדיווח (2013).

צווי בית משפט על מניעה לנשיאת תפקיד בחברה - אין נתונים לדיווח.

הליכי כינוס נכנסים ופשיטת רגל - נמצאו נתונים לדיווח (2006).

דיווחים על חובות למקורות מוסמכים - נמצאו נתונים לדיווח (2015).

עמידה בהלוואות ומסגרות אשראי - אין נתונים לדיווח.

מאגרי מידע

אייקון משתמש

אשראי צרכני