ֿֿ
אייקון משתמש

פרטים אישיים

* המידע סטטיסטי בלבד, אינו נוגע ישירות למושא הדוח ולא ניתן לדעת האם הוא רלוונטי לגביו.

אייקון משתמש

תקציר מנהלים

אזכורים ברשת

בחלק זה ירוכזו הנושאים שאותרו כרלוונטיים לאחר סינון תוצאות עשרות פעולות חיפוש מגוונות במנועי החיפוש וברשתות החברתיות ועשוי לכלול:

 • אימות פרטים שנמסרו על ידי נשוא/ת הדו"ח
  • פרטים מקצועיים
  • פרטים ומסמכים שאינם מקצועיים
 • אתרים של נשוא/ת הדו"ח
  • גישה לגרסאותיהם הקודמות במידה ונשמרו בארכיבים
  • פרטי ה-whois של האתרים הכוללים מידע הנוגע לדומיין ולבעליו
 • הופעות במאגרים של בעלי מקצוע/בעלי רישיון ברלוונטיות לדו"ח
 • ריכוז פרסומים מטעם נשוא/ת הדו"ח
  • פרסומים המאפשרים התרשמות מהתנהלות נשוא/ת הדו"ח בפן המקצועי וכן בפן האישי
  • פרסומים המציגים בקיעות או חוסר בקיעות מקצועית
 • ריכוז ביקורות/תגובות/אזכורים מטעם לקוחות ואחרים ממנועי החיפוש
  • פרסומים המאפשרים התרשמות מהתנהלות נשוא/ת הדו"ח בפן המקצועי וכן בפן האישי
  • פרסומים המציגים בקיעות או חוסר בקיעות מקצועית
 • ריכוז ביקורות/תגובות/אזכורים מטעם לקוחות ואחרים מהרשת החברתית פייסבוק
  • פרסומים המאפשרים התרשמות מהתנהלות נשוא/ת הדו"ח בפן המקצועי וכן בפן האישי
  • פרסומים המציגים בקיעות או חוסר בקיעות מקצועית
 • כתבות וראיונות רלוונטיים
 • פרוייקטים במעורבות נשוא/ת הדו"ח
  • פרוייקטים מקצועיים
  • פרוייקטים שאינם מקצועיים אך מאשרים התרשמות מהתנהלות נשוא/ת הדו"ח
 • פרטי התקשרות רלוונטיים
 • פרופילים ברשתות החברתיות השונות
מידע פיננסי
 • בחלק זה ירוכזו המקורות בהם נמצא מידע לדיווח
 • תחתם ירוכזו המקורות בהם לא נמצא מידע לדיווח
מידע משפטי
 • בחלק זה ירוכזו ההליכים הפליליים שאותרו כקשורים לנשוא/ת הדו"ח במידה ונמצאו כאלה
 • תחתם ירוכזו ההליכים האזרחיים שאותרו כקשורים לנשוא/ת הדו"ח במידה ונמצאו כאלה
 • לבסוף ירוכזו מידע ומסמכים משפטיים רלוונטיים שאותרו כקשורים לנשוא/ת הדו"ח במידה ונמצאו כאלה

* יש לציין כי ההליכים הפתוחים לציבור ואשר ניתן למצוא אותם הם הליכים שהתנהלו בדלתיים פתוחות בלבד. גם במקרים אלו לא תמיד יפורסמו החלטות או פסקי דין הנוגעים להליך. 

מידע כלכלי-עסקי
 • בחלק זה יצויינו המשכונים הפעילים ואלו שבוטלו במידה ונמצאו כאלה
  • תחתם יצורף קישור לצפייה במסמך המקורי
 • במידה ואותר תיק עוסק מורשה/פטור במרשמי מע"מ הוא יוזכר כאן
 • במידה ואותר תיק במרשמי מס הכנסה הוא יוזכר כאן
  • במידה וצוין מספר ענף בתיק הוא יצויין כאן
  • תוקף אישור ניהול הספרים יצויין כאן
  • לבסוף, יצורף קישור לצפייה במסמך המקורי
 • בחלק זה ירוכזו שמות החברות והשותפויות אשר נשוא/ת הדו"ח רשומ/ה כדירקטור/ית או כמחזיק/ה במניות בהן

סריקת מנועי חיפוש

אייקון משתמש

אזכורים מהרשת

אזכורים מהרשת
פרופיל פייסבוק

 במידה ואותר פרופיל פייסבוק הוא יופיע כאן

פרופיל לינקדאין

 במידה ואותר פרופיל ליקדאין הוא יופיע כאן

פרופיל נוסף

 פרופיל שאותר ברשת חברתית נוספת יופיע כאן

 פרופיל שאותר ברשת חברתית נוספת יופיע כאן

 פרופיל שאותר ברשת חברתית נוספת יופיע כאן

מאגרי מידע

אייקון משתמש

מידע פיננסי

שעבודים ומשכונים
חשבונות מוגבלים

במידה ואחת הבדיקות בדו"ח הניבה מספר חשבון בנק, נבצע בדיקה במרשם החשבונות המוגבלים כדי לראות האם החשבון כלול בו נכון לתאריך ביצוע הבדיקה.

מרשם מוגבלים חמורים

בדיקה במרשם זה מאפשרת לנו לראות האם נשוא/ת הדו"ח כלולים במרשם המוגבלים החמורים של בנק ישראל נכון לתאריך ביצוע הבדיקה.

הליכים בהוצאה לפועל

במידה ובבדיקות המשפטיות שבוצעו בדו"ח הוזכר הליך בהוצאה לפועל הנוגע לנשוא/ת הדו"ח, ההליך יצורף גם בחלק זה של הדו"ח

הליכי פשיטת רגל

בדיקה במרשם מאפשרת לנו לראות האם נשוא/ת הדו"ח נמצאים בהליך פשיטת רגל או שנמצאו בהליך כזה שהסתיים ב-7 השנים האחרונות.

מרשם חייבים משתמטים

בדיקה זו מאפשרת לנו לראות האם נשוא/ת הדו"ח מוגדרים כחייבים המשתמטים מחובותיהם במרשם של רשות האכיפה והגבייה

מרשם חייבים מוגבלים באמצעים

בדיקה זו מאפשרת לנו לראות האם נשוא/ת הדו"ח מוגדרים כחייבים מוגבלים באמצעים במרשם של רשות האכיפה והגבייה

אייקון משתמש

מידע משפטי

הליכים פליליים
בית המשפט בו נדון ההליך
תאריך ההחלטה/פסק הדין האחרונים במידה ופורסמו
מספר ההליך
האם ההליך פתוח או שנסגר, ומאיזו סיבה נסגר

הסבר לראשי התיבות המופיעים ליד מספר ההליך.

מי הצד התובע בהליך/ מי התובע שכנגד בהליך מתגלגל.

מי הצד הנתבע בהליך/ מי הנתבע שכנגד בהליך מתגלגל.

במידה ויש צד ג' הוא יופיע כאן.

נושא מפורט יותר של הבקשה במידה ויש כזה. אם מפורט סכום תביעה הוא יופיע כאן.

צירוף של ההחלטה/פסק הדין האחרונים שהתקבלו בהליך, במידה ופורסמו, כולל קישור לקובץ PDF לקריאה מעמיקה.

תאריך סגירת התיק במידה ונסגר

החלטות ופסקי דין שהתקבלו בו לפי סדר כרונולוגי

תאריך פתיחת התיק

בית המשפט בו נדון ההליך
תאריך ההחלטה/פסק הדין האחרונים במידה ופורסמו
מספר ההליך
האם ההליך פתוח או שנסגר, ומאיזו סיבה נסגר

הסבר לראשי התיבות המופיעים ליד מספר ההליך.

מי הצד התובע בהליך/ מי התובע שכנגד בהליך מתגלגל.

מי הצד הנתבע בהליך/ מי הנתבע שכנגד בהליך מתגלגל.

במידה ויש צד ג' הוא יופיע כאן.

נושא מפורט יותר של הבקשה במידה ויש כזה. אם מפורט סכום תביעה הוא יופיע כאן.

צירוף של ההחלטה/פסק הדין האחרונים שהתקבלו בהליך, במידה ופורסמו, כולל קישור לקובץ PDF לקריאה מעמיקה.

תאריך סגירת התיק במידה ונסגר

החלטות ופסקי דין שהתקבלו בו לפי סדר כרונולוגי

תאריך פתיחת התיק

הליכים אזרחיים
בית המשפט בו נדון ההליך
תאריך ההחלטה/פסק הדין האחרונים במידה ופורסמו
מספר ההליך
האם ההליך פתוח או שנסגר, ומאיזו סיבה נסגר

הסבר לראשי התיבות המופיעים ליד מספר ההליך.

מי הצד התובע בהליך/ מי התובע שכנגד בהליך מתגלגל.

מי הצד הנתבע בהליך/ מי הנתבע שכנגד בהליך מתגלגל.

במידה ויש צד ג' הוא יופיע כאן.

נושא מפורט יותר של הבקשה במידה ויש כזה. אם מפורט סכום תביעה הוא יופיע כאן.

צירוף של ההחלטה/פסק הדין האחרונים שהתקבלו בהליך, במידה ופורסמו, כולל קישור לקובץ PDF לקריאה מעמיקה.

תאריך סגירת התיק במידה ונסגר

החלטות ופסקי דין שהתקבלו בו לפי סדר כרונולוגי

תאריך פתיחת התיק

מסמכים משפטיים ממקורות וגורמים רשמיים
אייקון משתמש

מידע כלכלי

ריכוז כתובות
תאריך כתובת מקור שותפים בכתובת
תאריך במידה וצוין- על מנת לאפשר מתן ציר זמן
הכתובת המוזכרת
המקור הרשמי בו הוזכרה הכתובת
שמות שותפים נוספים שנכתבות באותו מקור כדיירים בכתובת
תאריך במידה וצוין- על מנת לאפשר מתן ציר זמן
הכתובת המוזכרת
המקור הרשמי בו הוזכרה הכתובת
שמות שותפים נוספים שנכתבות באותו מקור כדיירים בכתובת
תאריך במידה וצוין- על מנת לאפשר מתן ציר זמן
הכתובת המוזכרת
המקור הרשמי בו הוזכרה הכתובת
שמות שותפים נוספים שנכתבות באותו מקור כדיירים בכתובת
פרטי תיק במע"מ

בחלק זה יצורפו פרטי תיק עוסק מורשה/פטור במרשמי מע"מ כיום, במידה וקיים אחד.

במידה ותיק כזה לא קיים, נבדק האם היה לנשוא/ת הדו"ח עסק בבעלות יחיד בעבר- מה שיכול להצביע על קיום תיק עוסק מורשה/פטור שאינו פעיל כיום.

פרטי תיק במס הכנסה

בחלק זה יצורפו פרטי תיק במרשמי מס הכנסה, במידה וקיים אחד.

יפורטו הענפים במע"מ ומס הכנסה, במידה וצוינו, כן יינתן הסבר אודות קוד סוג התיק וקוד פקיד השומה.

יצורף אישור ניכוי המס את נשוא/ת הדו"ח וקישור למסמך המקורי לקריאה מעמיקה.

פרטי חברות קשורות
שם החברה מספר ח"פ זיקה
השם הרשמי של החברה/השותפות
מספר הח.פ של החברה/השותפות
הקשר של נשוא/ת הדו"ח לחברה/השותפות כולל מספר אחוזי האחזקה