ОЦЕНКИ ЗА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Възрастни (15–64 години)

Употребявали наркотик поне веднъж през живота си

Канабис
Кокаин
Екстази
Амфетамини
Хероин и
други опиоиди
1,3 млн.
високорискови
употребяващи
Източник: Европейски доклад за наркотиците 2015 г.