Verantwoording
Verantwoording
Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Het Financieele Dagblad publiceren in deze interactieve kaart een selectie van openbare informatie uit het Kadaster, Company.info en Kamer van Koophandel. De selectie bestaat uit de bedrijfsnaam en de voornaam of roepnaam plus de achternaam van de vermoedelijke ubo (‘ultimate beneficial owner’ – uiteindelijk belanghebbende) - dan wel de vermoedelijk vertegenwoordiger van de ubo - van zowel coffeeshop, de pandeigenaar van de coffeeshop en de eventuele hypotheekverstrekker van de pandeigenaar van de coffeeshop. Van hypotheken is het jaar van verstrekking en van natuurlijke personen zo mogelijk het geboortejaar vermeld. Afgeloste hypotheken staan in het Kadaster niet altijd als zodanig vermeld. Het kan daarom zijn dat in dit overzicht hypotheken zijn opgenomen die inmiddels zijn afbetaald. Iedereen die toch onjuistheden meent tegen te komen, wordt vriendelijk verzocht dit te melden bij coffeeshops@platform-investico.nl
Toon netwerklijnen voor:
Uitbaters
Pandeigenaren
Hypotheekverstrekkers