PINCHOS GDPR

Vi bryr oss om er integritet och gör allt för att värna den. Här nedan kan ni läsa om den nya GDPR förordningen och vår nya integritetspolicy.
Maila era frågor till privacy@pinchos.se om ni inte kan få svar på era frågor nedan.

Den nya dataskyddsförordningen GDPR, som står för General Data Protection Regulation är en ny förordning som är gemensam för alla länder inom EU/EES. Den ersätter Personuppuppgiftslagen PuL. Tanken med den nya förordningen är att harmonisera och få bort de skillnader som idag finns mellan EU-länderna. Detta innebär att det blir en fördel för företag som agerar på flera marknader inom EU, när man får en och samma lagstiftning att förhålla sig till. En förordning blir automatiskt lag i EU-länder.

Det innebär också ett bättre skydd för varje enskild individ när vi inom EU får en gemensam förordning om hur personuppgifter får behandlas. Den snabba teknikutvecklingen som man inte kunde förutsäga i slutet på 90-talet, då PuL trädde i kraft är något som man tagit hänsyn till i den nya förordningen.

En av nyheterna med nya förordningen är att EU-medborgare nu får rätt att kräva att företag ska ta bort deras personuppgifter efter att man till exempel valt att avsluta sina affärer med ett företag, förutsatt de inte behövs för att företaget ska kunna uppfylla andra lagkrav.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person. För oss på Pincho Nation är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Vilka uppgifter samlar ni in?

När du bokar bord och beställer mat och dryck hos oss samlar vi in följande uppgifter: ditt namn och telefonnummer, vad du har beställt, hur mycket du betalade och på vilket sätt du betalade, om du angett ofullständiga kortuppgifter, vilken telefonmodell du har och hur många poäng du har tjänat in under ditt besök.

Varför samlar ni in personuppgifter?

För att kunna ge dig vår service som att skicka meddelande när mat och dryck är klara att hämta, skydda ditt konto mot missbruk, följa upp reklamationer, hitta och åtgärda fel, och spara din intjänade poäng.

Vilka får tillgång till denna information?

Vår personal i samband med beställning, bokning och reklamation. IT-tekniker hos Amazon och IBM kan rent tekniskt komma åt information eftersom de underhåller och sköter driften av våra databaser. Det gäller även tekniskt personal hos vår kassasystemsleverantör Svenska Coegi AB.

Säljer ni vidare kunduppgifter?

Nej, det gör vi aldrig.

Kommer ni skicka ut reklam eller andra utskick till mig?

Nej, vi skickar enbart ut notiser när mat/dryck är klar, vid inloggning och i samband med att dina uppgifter rensas bort.

Gör ni analyser av individers köpbeteenden?

Nej, all analys av försäljning och använding görs på avidentifirerade, anonyma uppgifter.

Hur gör jag för att ta bort mina uppgifter från er?

Mejla ditt namn och telefonnummer till privacy@pinchos.se och ange vilka uppgifter du vill ha rättade eller borttagna.

Hur skyddar ni mina uppgifter?

All trafik krypteras och uppgifterna sparas på krypterade diskar. Inloggning till databaserna skyddas av tvåfaktorsautentisering och tjänsterna monitoreras för intrångsförsök. Alla kortuppgifter och fakturauppgifter hanteras av Paynova, de är certifierade för att skydda och hantera dessa uppgifter.