בהתאם לנוהל תהליך אישור זכאות המתפרסם מעת לעת על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, להלן רשימת הזכאים להנחה בשירות רב-פס של חברת הופ און מוביליטי ישראל בע"מ (להלן: "השירות"). הנך רשאי/ת להגיש בכל עת בקשה לאישור פרופיל באמצעות השירות. הגשת בקשה אינה מעידה על אישור זכאותך להנחת הפרופיל. הבקשה תבחן ועדכון על אישור / דחיית הבקשה יופיע באזור האישי ביישומון ו/או יישלח אליך בהודעת SMS ו/או בדואר אלקטרוני. המועד הקובע לתחילת תוקף הפרופיל לצורך מתן ההנחה יהיה תאריך אישור הפרופיל במערכות נותן השירות.

לתשומת לבך, הפרופיל מזכה בהנחה מתעריף הנסיעה הבודדת בשירות רב-פס בתחבורה הציבורית בלבד. הפרופיל אינו מקנה הנחה ביחס לסכום מגבלת החיוב היומית ו/או מהרף החודשי המזכה בהנחה נוספת ו/או בעת שימוש באמצעי כרטוס אחר מלבד שירות רב-פס ביישומון זה ו/או בעת תיקוף עבור נוסעים נוספים מלבד בעל החשבון בשירות. והכל בהתאם למחירון השירות המתעדכן מעת לעת על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובכפוף לתנאי השימוש של השירות הזמינים לרשותך ביישומון רב-פס.

להלן שיעור הנחת הפרופילים השונים והמסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לאישור הפרופיל באמצעות השירות:

סטודנט
אחוז הנחת פרופיל: 33%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות ובנוסף אישור לימודים מטעם מוסד אקדמי מוכר ובנוסף תעודת סטודנט מטעם המוסד האקדמי; או אישור תשלום מהמוסד האקדמי.

נוער
אחוז הנחת פרופיל: 50%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות של הורה הנער ובנוסף ספח ת.ז. של הורה הנער עם מופע של הנער, אשר מעידה כי גילו מתחת ל-18 שנים ; או תעודת זהות של הנער המעידה כי גילו מתחת ל-18 ; או תעודת זהות של הנער המעידה כי גילו מתחת ל-19 וגם אישור לימודים מטעם בית הספר על כך שעדיין לומד בכיתה יב'; או תעודת זהות של הנער המעידה כי גילו מתחת ל-21 וגם אישור לימודים מטעם בית הספר בחינוך מיוחד.

אזרח ותיק
אחוז הנחת פרופיל: 50%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות המעידה על הגעה לגיל 62 בעבור נקבה והגעה לגיל 67 בעבור זכר; או תעודת אזרח ותיק הכוללת תמונה.

נכה
אחוז הנחת פרופיל: 33%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות תעודת נכה/מכתב מטעם ביטוח לאומי; או תעודת חבר בארגון נכי צה"ל מטעם האגף לשיקום במשרד הביטחון עם נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים ומעלה; או תעודה חבר בארגון נפגעי פעולות איבה עם נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים ומעלה.

זכאי ביטוח לאומי
אחוז הנחת פרופיל: 33%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות ובנוסף אישור ביטוח לאומי על קבלת קצבאות או השלמת הכנסה.

עוור
אחוז הנחת פרופיל: 100%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות ובנוסף תעודת עוור / לקוי ראיה מטעם משרד הרווחה.

שירות לאומי/שנת שירות
אחוז הנחת פרופיל: 100%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות ובנוסף תעודת מתנדב בשירות לאומי בהתאם להנחית המפקח על התעבורה.

חבר כנסת בהעבר ובהווה
אחוז הנחת פרופיל: 100%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות ובנוסף תעודת חבר כנסת או תעודת גמלאי חבר כנסת.

משמר הכנסת
אחוז הנחת פרופיל: 100%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות ובנוסף תעודת עובד עם תמונה מטעם משמר הכנסת.