• מגורים
    • כביש, שביל מעבר
    • מסחר ו\או תעשייה
    • מבנה ציבורי
    • פארק\גינה
    • אחר