BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210520T055134Z DESCRIPTION:En heldagskonferens som fokuserar på hållbar utveckling\, med inspirerande föreläsningar\, spännande möten och verktyg för förän dring. Konferensen arrangeras varje år av Energikontor Sydost i samverkan med länsstyrelsen på uppdrag av våra ägare: kommuner och regioner i B lekinge\, Kalmar och Kronobergs län. \n \nMer information på http://ener gitingsydost.se\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20211111T163000 DTSTAMP:20210520T055134Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20211111T083000 LAST-MODIFIED:20210520T055134Z ORGANIZER;CN="Wallin Johanna":mailto:johanna.wallin@energikontorsydost.se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Energiting Sydost 2021 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009024B1EA4C4DD701000000000000000 010000000DD0989A5D127684792EFA716E33C30D1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

En heldagskonferens som fokuserar på hållbar utveckl ing\, med inspirerande föreläsningar\, spännande möten och verktyg fö r förändring. \;Konferensen arrangeras varje år av Energikontor Syd ost i samverkan med länsstyrelsen på uppdrag av våra ägare: kommuner o ch \;regioner \;i Blekinge\, Kalmar och Kronobergs län. \;

 \;

Me r information på http://energitingsy dost.se

 \;

< /body> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR