Qui som?

L'Assemblea de la Bicicleta a Sant Cugat vol promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat. La plataforma, amb prop de 50 participants, aglutina usuaris de la bicicleta a títol individual, entitats, botigues de bicicletes i tècnics vinculats al món de la mobilitat que comparteixen la necessitat de fer un salt endavant per avançar cap a una ciutat 100% ciclable. 

Les principals línies d'actuació són la generació de propostes de millora de la mobilitat sostenible per ser presentades a l'equip de govern municipal i el seguiment de la seva implementació. També volem organitzar activitats de promoció que difonguin els beneficis socials i individuals que comporta l'ús de la bicicleta. L'Assemblea de la Bicicleta es va crear el juny del 2015 a partir del Grup d'Ecologia del Club Muntanyenc Sant Cugat Ens pots contactar a: bicistc@gmail.com

Què proposem?

Demanem a l'Ajuntament la creació d'una Taula de la Bicicleta de Sant Cugat, com a espai d’interlocució estable entre l’Ajuntament i la ciutadania. Fer el salt endavant que necessita la ciutat comporta feina i compromís, i cal un espai per a fer pinya en aquest procés on tothom pugui aportar i rendir comptes periòdicament de l’evolució dels objectius marcats. Una Estratègia per a Prioritzar la Bicicleta a la ciutat a l’horitzó 2020 L’AB (Assemblea de la Bicicleta) proposa que una de les primeres feines de la Taula de la bicicleta sigui aprovar una Estratègia per a Prioritzar la Bicicleta a Sant Cugat a l’horitzó 2020. En aquest sentit, l’AB ha elaborat a partir de dos tallers participatius i reunions tècniques una estratègia que recull objectius i línies d’actuació per a assolir-los. L’objectiu general és convertir la bicicleta en un mode de transport prioritari per a desplaçar-se per Sant Cugat, situant-la per davant dels vehicles contaminants com el cotxe o la motocicleta. Pots trobar els objectius i les línies d'actuació en aquest document

Mapa de la bicicleta

A partir del procés de participació hem creat un mapa col·laboratiu que recull aquelles mancances d’infraestructura que es consideren prioritàries al municipi, prioritizades per ordre d'importància. També recull alguns #BiciNyaps corresponents a detalls desafortunats que compliquen la mobilitat amb bicicleta. Entre les actuacions identificades com a urgents cal destacar: La millora de connexions nord-sud entre el centre i el Polígon de Can Sant Joan, millorant les relacions entre tots els barris que es creuen. La millora de connexions amb Valldoreix, de forma més urgent amb la zona més propera a l’estació de FGC Valldoreix. La millora de les interseccions d’accés al centre, molt especialment de rotondes on la bicicleta no té una solució definida. Consolidació de zones 30 amb senyalització clara de bicicletes en diversos barris, entre els que cal destacar el barri del Monestir, Sant Domènech o l’Eixample Sud. El plànol es pot consultar a: http://bit.ly/1KU2nLO