כיצד משלמים על הנסיעה באפליקציה?

בכל עליה לאוטובוס פותחים את האפליקציה וסורקים את קוד ה-QR המופיע על גבי מדבקות שאותן תוכלו למצוא בסמוך לדלתות הכניסה והיציאה מהאוטובוס. במטרונית באזור חיפה והקריות קוד ה-QR מודבק ברציפים ויש לסרוק אותו לפני תחילת הנסיעה.

לאחר סריקת ה-QR האפליקציה תבקש ממך לבחור את תחנת הירידה, כדי לקבוע את מחיר הנסיעה.

מה מחיר הנסיעה באפליקציה?

המחיר לנסיעה בודדת נקבע לפי המרחק בקו אווירי מתחנת העליה ועד תחנת הירידה.

בנוסף, קיימת תקרת חיוב יומית, לכלל הנסיעות שביצעת באותה יממה (כלומר בין השעות 00:00:00 - 23:59:59). התקרה היומית תקבע על פי טווח הנסיעה הארוך ביותר שבו נעשה שימוש במהלך אותה יממה.


רדיוס

מרחק

תעריף לנסיעה בודדת

תקרת תשלום יומית

1

עד 15 ק״מ

₪5.90

₪13

2

עד 25 ק״מ

₪10

₪21

3

עד 55 ק״מ

₪15

₪28

4

עד 100 ק״מ

₪25

₪42

5

עד 250 ק״מ

₪35

₪60

6

מעל 250 ק״מ

₪55

₪300


דוגמה להנחת תקרה יומית:
ביצעת במהלך יממה 3 נסיעות ברדיוס 1 ונסיעה אחת ברדיוס 2. במידה והיית משלם על כל נסיעה בנפרד, התשלום היה עומד על 27.70‏₪ (5.90 + 5.90 + 5.90 + 10). לעומת זאת, לפי תקרת החיוב היומית, התשלום יעמוד על 21‏₪ בלבד,  בהתאם לתקרת תשלום יומית של רדיוס 2. 

האם בתיקוף ברב-פס אחוייב על מעבר בתוך 90 דקות?

נסיעות ברדיוס 1 (עד 15 ק״מ, 5.90‏₪) כוללות מעבר לקו אוטובוס אחר במשך 90 דקות ללא תשלום נוסף, אך חשוב לזכור שיש לתקף את הנסיעה על ידי סריקת QR בכל עליה לאוטובוס. הזמן למעבר מחושב משעת התיקוף הראשון ברדיוס זה. תיקוף נסיעה בטווח מעל 15 ק״מ הינו במחיר נסיעה בודדת ואינו כולל מעבר ללא תשלום.

האם קיימת הנחה נוספת בדומה לחופשי חודשי?

כן! סכום החיוב החודשי בגין הנסיעות שביצעת מחושב לתקופה שבין היום ה- 25 לחודש בחצות ועד לסוף היום ה-24 לחודש העוקב. בהתאם לסכום השימושים החודשי, תוענק לך הנחה נוספת הנקבעת עפ״י המדרגות המפורטות להלן:

מדרגה

סכום שימושים

שיעור הנחה

1

עד 200‏₪

0%

2

₪200.01 עד ₪400 

75%

3

₪400.01 עד ₪1000 

50%

4

מעל ₪1000

25%

יובהר כי שיעור ההנחה אינו מצטבר אלא חל על כל מדרגה בנפרד. התשלום החודשי יהווה חיבור תוצאות סכומי התשלום של כל מדרגה ומדרגה.

דוגמה להנחה חודשית:

נוסע שסכום השימושים הכולל שלו במהלך החודש הינו  650‏₪ יהיה זכאי להנחה של 275‏₪  כמפורט להלן:

מדרגה

סכום המדרגה

סכום הנחה

מדרגה 1 - ללא הנחה

200‏₪

0‏₪

מדרגה 2 - שיעור הנחה 75%

200‏₪

150‏₪

מדרגה 3 - שיעור הנחה 50%

250‏₪

125‏₪

סה״כ

650‏₪

275‏₪

בדוגמה ישולם בגין אותו חודש סך כספי של 375‏₪ בלבד, במקום 650‏₪.

האם זה כולל גם רכבות?

כרגע התשלום באמצעות האפליקציה הוא באוטובוסים בלבד.

בעתיד, ובהתאם להחלטת משרד התחבורה, יופעל שירות התשלומים החדש גם ברכבת ישראל, ברכבת הקלה בירושלים, בכרמלית בחיפה ובמוניות השירות.

האם גם אזרחים ותיקים, בני נוער, זכאי ביטוח לאומי, וסטודנטים הזכאים להנחות בתחבורה הציבורית יוכלו לשלם באפליקציה?

הנחות לאוכלוסיות הזכאיות להנחה ניתנות בהתאם להחלטת משרד התחבורה על תעריף נסיעה בודדת בלבד. לדוגמה, תעריף הנסיעה לנוער, הזכאי ל50% הנחה, ברדיוס 1, יהיה 2.95‏₪‏ במקום 5.90‏₪. עם זאת, אין שינוי בתקרת החיוב היומי ומדרגות ההנחה החודשית, והן יהיו כשל נוסע מבוגר רגיל, וזאת בדומה למצב הנהוג כיום עם כרטיסי חופשי יומי וחופשי חודשי.

כדי להנות מההנחות לזכאים, יש להגיש בקשת זכאות דרך האפליקציה. לאחר אישור הבקשה, מחירי הנסיעה הבודדות יחושבו לפי אחוז ההנחה הקבוע לכל פרופיל.

האם ניתן לשלם על נוסעים נוספים באפליקציה?

כן, בעת יצירת כרטיס נסיעה באפליקציה אפשר לבחור את מספר הנוסעים ולשלם עליהם. יחד עם זאת, התשלום על נוסעים נוספים הוא בתעריף נסיעה בודדת ואינו כולל הנחות לזכאים. כמו כן, התשלום על נוסעים נוספים אינו מחושב לצורך הנחת תקרה יומית והנחה חודשית. 

מה מחיר הנסיעה באילת?

המחירים הנקובים לנסיעה בודדת בטבלה לעיל כוללים מע״מ. מחיר הנסיעות אל ובתוך אזור הסחר החופשי יהיו בניקוי סכום המע״מ הקבוע בחוק.

כיצד מתבצע החיוב?

בסוף כל מחזור חיוב, החל בסוף היום ה 24 לכל חודש, יחושבו סכום החיוב עבור כלל הנסיעות שביצעת באותו חודש וכמו כן הזכאות להנחות כפי שמפורט במסמך זה.

בעלי כרטיס אשראי ישראלי יחויבו בסוף כל מחזור חיוב.

בעלי כרטיסי חיוב מסוג דביט, דירקט וכמו כן בעלי כרטיסי אשראי שהונפקו בחו״ל, יחויבו בסוף כל יום בו הם תיקפו נסיעות באמצעות האפליקציה, אך עדיין יוכלו ליהנות ממדרגות ההנחה החודשיות.

מה היתרונות של התשלום באפליקציה לעומת מה שקיים היום?

האם המחיר שאשלם באפליקציה עבור הנסיעות יהיה זול יותר משימוש ברב-קו?

בישראל קיימים מעל 90 תעריפי נסיעה שונים. מכיוון שמספר התעריפים שקבע משרד התחבורה לתשלום באפליקציה צומצם באופן משמעותי, ואינו כולל הנחת ערך צבור, חלק מהנוסעים יחוו עליה מסוימת במחיר וחלק ירידה. אולם מבנה התעריפים נבנה כך שעבור מרבית הנוסעים התעריף באפליקצייה ישקף את התשלום שהיה נהוג עד כה ברכישת מנויים תקופתיים כגון חופשי יומי או חודשי.

חשוב לציין שהאפליקציה מהווה אמצעי נוסף לתיקוף ותשלום בתחבורה הציבורית ואינה מחליפה את הרב קו ואף לא תמיד מהווה אלטרנטיבה זולה יותר בהשוואה אליו.

אם בחירתך היא להמשיך להשתמש בכרטיס הרב-קו, באפשרותך לטעון אותו בכל חוזי הנסיעה המוכרים לך כאן אצלנו באפקליציה!

האם קיים סנכרון בין התשלום באפליקציה זו, לבין אמצעי תשלום אחרים דוגמאת רב-קו?

לצורך חישוב המחיר האופטימלי וההנחות המפורטות לעיל, יובאו בחשבון תיקופים שבוצעו באמצעות יישומון זה בלבד. אין סינכרון לאמצעי כרטוס אחרים בתחבורה הציבורית.

פרטים נוספים על השירות

מפעילת שירות התשלומים בתחבורה הציבורית היא חברת הופ און מוביליטי ישראל בע״מ - זכיינית של משרד התחבורה להפעלת אפליקציה לתיקוף ותשלום נסיעות בתחבורה הציבורית.נסיעה נעימה,

רב-פס